03 november
2022

Verslag tweede bijeenkomst Fietscommunity Groningen, 3 november 2022

Donderdag 3 november werd de 2e bijeenkomst voor de Fietscommunity Groningen gehouden. Tijdens deze bijeenkomst waren 65 fietsfanaten aanwezig die met z’n allen hebben meegedacht over de optimale opzet en inrichting van de community. Hierbij is onder andere nagedacht over beste naam voor de community. 3 kansrijke namen zijn hieruit naar voren gekomen:

  • Dynamo Groningen 
  • Fietscommunity Groningen 
  • Fietsband Groningen 

Naast het bedenken van een goede naam werd er ook heel nadrukkelijk stilgestaan bij de inhoud. Als eerst sprak neuroloog (UMCG) Bram Jacobs, over de harde cijfers van fietsongevallen. Hieruit kwamen enkele verrassende feiten naar voren.  Zo blijkt dat 50% van de ongelukken eenzijdig is en het gaat hierbij opvallend vaak om veertigers. Ook liet hij zien dat elektrische fietsen bijdragen aan meer en ernstigere ongelukken. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het dragen van een fietshelm aanzienlijk kan bijdragen in het verlagen van de letselschade. Zo is de kans op dodelijk hersenletsel 70% lager indien er gebruikt wordt gemaakt van de helm.  Vooral kwetsbare groepen (kinderen en ouderen) moeten bij een hogere snelheid op e- bikes een helm overwegen. Daarbij moet de nadruk niet alleen op de helm liggen, maar ook op de kwaliteit van onze fietsinfrastructuur en het gedrag van andere weggebruikers, inclusief automobilisten. Bovenal geldt: voorkomen is belangrijker dan genezen, preventie is van levensbelang. 

Deze boodschap werd onderschreven door de tweede spreker, traumachirurg in het UMCG Jorrit Harbers. Omdat de fiets zoveel positieve effecten heeft – van onafhankelijkheid tot vitaliteit – zet hij zich in voor fietsveiligheid. Ook hij deelde een aantal harde cijfers: twee derde van de ongevalspatiënten is fietser en ouderen hebben op een e-bike 8 keer meer kans om op de IC te komen dan op een gewone fiets. Daarnaast zijn er specifiek zorgen over de groep van 12- tot 24-jarigen in combinatie met de opkomst van e-bike. De heer Harbers had ook veel aandacht voor handhaving van de bestaande verkeersregels en zette vraagtekens bij bepaalde innovaties; een ruitenwisser bedienen via een touchscreen vraagt meer tijd dan een simpel knopje. Tijd die je niet aan de weg kan besteden. Voorts wees hij op het succes van het verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 km/uur om snelheidsverschillen te beperken, iets wat in Spanje zeer positief uitwerkt. Hij eindigde zijn verhaal met een hulpvraag: hoe pakken we preventie aan? Een vraag die later deze middag al een vervolg kreeg. 

Pascal Aandewiel van Spaak was de derde spreker. Bij Wielercafé Spaak richten ze zich op het sportieve en bij Maatschappij Spaak op het maatschappelijke fietsen. Pascal vertelde over vervoersarmoede, waarbij sommige groepen steeds meer mobiliteitsopties krijgen en andere steeds minder. Vervoersarmoede wordt niet altijd erkend en mist vooral eigenaarschap. Volgens hem moeten we van ‘het is gewoon zo’ naar ‘je kunt er ook iets aan doen’. Om daadwerkelijk te begrijpen wat de gevolgen zijn van bereikbaarheidsongelijkheid en hier ook iets aan te doen, moeten we de wijken in. De pilot Kijk op de Wijk geeft hier invulling aan. Maatschappij Spaak wil naast de pilot in de G4 ook een pilot in het Noorden op zetten. 

Na deze drie belangrijke presentaties gingen de aanwezigen in groepen uiteen. Er werd verder gesproken over verkeersveiligheid, vervoersarmoede en over de naam en de visie van de community. Tijdens de terugkoppeling kwam er een aantal initiatieven voorbij die rond de fietscommunity (kunnen) ontstaan:

  • Groningen Bereikbaar spreekt met het Velodroom over een bredere inzet van de cargobike. 
  • Groeifiets en Huis voor de Sport willen samen aan de slag met fietsprojecten voor kinderdagverblijven en scholen. 
  • Een idee voor een Dag van de fiets(veiligheid) bij de Wielerbaan, op de volgende bijeenkomst wordt dit verder toegelicht. 
  • Het betrekken van de Adviescommissie Verkeer en Vervoer.
  • Het beschikbaar stellen van elektrische mountainbike voor het begeleiden van g-topsporters.

Tot slot leidde de oproep van de artsen tot een belangrijke vervolgafspraak: een aantal aanwezige partijen slaat de handen ineen om te komen tot een gemeenschappelijke boodschap voor fietsveiligheid. Ook dit komt tijdens de volgende fiets community eind januari/begin februari weer aan bod.