Subsidieregeling

Subsidieregeling Fietscommunity Groningen

Bent u aangesloten bij de Fietscommunity en bezig met een fietsproject? Via deze regeling kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die het fietsgebruik stimuleren.

Voor wie?

De subsidieregeling is voor alle partners die aangesloten zijn bij de Fietscommunity Groningen. Dus zowel voor overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties, ondernemers, zelfstandigen.

Waarvoor?

Er is in 2024 in totaal 95.000 euro subsidie beschikbaar voor fietsinitiatieven in de breedste zin van het woord. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek, proef, fietsevenement of een side-event bij een wielerwedstrijd. Het project moet plaatsvinden in de provincie Groningen en raakvlakken hebben met één van de zes thema’s; fietsveiligheid, sociaal maatschappelijk, infrastructuur, fietsinnovaties, gezondheid, vitaliteit & duurzaamheid en fietsstimulering.

Voorwaarden

  • Het gaat om een onderzoek, pilot of event gericht op de fiets of een side-event bij een wielerwedstrijd
  • Het project vindt plaats in de provincie Groningen
  • Het project is erop gericht op het fietsgebruik te stimuleren
  • Het project start binnen 6 maanden na subsidieverlening
  • Bij het project is tenminste één andere partner van de Fietscommunity betrokken
  • De partners van de Fietscommunity krijgen een terugkoppeling na afloop van het project.

Maximale vergoeding

Het maximale subsidiebedrag is € 15.000 euro per aanvraag. De bijdrage van de provincie is maximaal 75% van de totale kosten.

Indienen?

Om te weten of jullie project of activiteit geschikt is voor de subsidieregeling, vragen we om in een vroeg stadium het project met de communitymanager te bespreken. Samen kijken we of jullie project of activiteit voor een subsidie in aanmerking komt. Neem contact op via info@fietscommunitygroningen.nl.

Kijk voor meer informatie ook hier.