21 februari
2023

In gesprek met Jolanda Langeland van Fietscommunity Groningen

Het ontstaan van Fietscommunity Groningen

In 2020 heeft de provincie het uitvoeringsprogramma Fiets gemaakt. Hierbij is veel input van andere partijen gevraagd. Kort gezegd was de vraag….. wat moet er gebeuren? Uit de antwoorden van alle betrokkenen kwam naar voren dat vooral de verbinding en de samenwerking wordt gemist. Vanuit deze kennis is de community tot leven geroepen. De provincie jaagt de community in eerste instantie aan, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dat de community zelfstandig gaat opereren in de toekomst. 

Betrokkenheid van de provincie in de toekomst

Het is de bedoeling om blijvend betrokken te zijn bij de community. De rol van de Provincie zal echter wel geleidelijk veranderen van aanjager naar actief lid. 

Meekijken bij andere fiets communities

Om ervaring mee te krijgen van andere communities kijkt de provincie ook zijdelings mee bij Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Dit meekijken helpt in het ontdekken welke succesfactoren er zijn. Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat moet je wel en wat moet je vooral niet doen. Om dit goed te kunnen doen is er een goed contact met de managers van de andere communities. Dit is bijzonder nuttig, want het is belangrijk om te weten hoe er optimaal gezorgd kan worden voor objectiviteit en bestaansrecht op lange termijn. 

1 belangrijke tip die inmiddels duidelijk op het netvlies is gebrand? “DOEN” Oftewel je moet gewoon bezig gaan en gaandeweg ervaren en doorontwikkelen. 

Belangrijkste thema voor de provincie

Hoewel fietsveiligheid bijvoorbeeld hoog op de agenda van de provincie staat, bestaat HET belangrijkste thema voor de provincie niet. Wat er uit de community komt en hoe de provincie dat oppakt is allemaal van even groot belang. Om deze reden omarmt de provincie alle thema’s die er op dit moment staan. 

De start van Fietscommunity Groningen, een eerste gevoel

“Positiviteit en veel energie” is wat het eerste gevoel aangeeft. Het wordt namelijk gewaardeerd dat veel mensen tegelijk de schouders eronder zetten. Veel mensen/leden kennen elkaar (nog) niet. Hierdoor heeft netwerken en delen van kennis direct een positief effect.

Gemakkelijke winst om mensen op de fiets te krijgen

Wat we willen is mensen uit de auto hebben, maar de doelgroep die niet fietst is lastig te bereiken. Promotie van fietsen en succesverhalen laten zien, is dan een manier om deze mensen toch te enthousiasmeren.  Maar wat naast inspiratie, goede wil en overtuiging nog belangrijker is, is het bezitten van een fiets. Zo is de groep niet fietsbezitters groot in bijvoorbeeld Oost Groningen. Voor deze mensen is het eerst belangrijk om te zorgen dat ze allemaal een fiets hebben, pas daarna kan je verder met bewustwording, gezondheid en infrastructuur. 

Mooie aanvulling voor de community

De provincie wil de community zo breed mogelijk aanvliegen. Hoewel er al mooie partijen zijn aangehaakt, zijn we altijd blij met verbreding om de community zo geslaagd mogelijk te maken. Hierbij kan je denken aan bedrijven die fietsen op nummer 1 hebben staan, of bijvoorbeeld wielerzaken en wielerclubs. Ook kan je denken aan personen en organisaties die actief zijn op het gebied van inclusief sporten. Bijvoorbeeld t.b.v. het bewegen voor mensen met een beperking.

De fiets, een achterhaald vervoermiddel?

De fiets is zeker niet een achterhaald vervoermiddel. Het is namelijk een vervoermiddel dat veel mogelijkheden heeft: het bespaart je tijd, je denkt aan het milieu en je eigen gezondheid. En niet onbelangrijk, het is gewoon leuk! Bovendien heb je veel keuzemogelijkheden, want er is voor iedereen wel een geschikte fiets. Tot slot heb je, vnl. in de stad ook directe financiële voordelen van je fiets, je hoeft immers geen parkeergeld te betalen en doorgaans ben je sneller op je plek van bestemming.

Goed op weg in Nederland

In Nederland hebben we het goed voor elkaar op de fietspaden, geweldig! De infrastructuur is nergens zo goed als hier. Maar, ook in Nederland blijven er verbeterpunten. Denk maar aan veiligheid, snellere fietspaden en totaaloplossingen..

Een paar jaar verder, wanneer tevreden 

Blijvende vernieuwing en inspiratie van de community zijn belangrijk om tevreden het project over te kunnen dragen. Als de community nieuwe initiatieven kan ontplooien en daadwerkelijk samenwerking kan bevorderen, mensen elkaar kunnen vinden en aanhakers nog steeds aangehaakt zijn, dan gaat het goed. 

Trots op de Provincie

Hoewel het mooi is dat we als Noorderlingen altijd vrij nuchter zijn, mogen we ook wel trotser zijn op alles wat wel goed gaat. De Provincie heeft een prachtige natuur, een magnifieke infrastructuur en veel werkgevers zetten zich in om fietsen (en bewegen) te motiveren, iets om trots op te zijn!